ltreferendumas.lt

Viskas įmanoma tik reikia siekti užsibrėžto tikslo

Dėmesio!


Šiuo metu vyksta parašų rinkimas š.m. birželio 29-tos d. VRK posėdyje užregistruotos Referendumo iniciatyvos sumažinti Referendumui inicijuoti reikalingų parašų skaičių iki 100000 įgyvendinimui. Pagal dabar galiojančius LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnius reikia surinkti 300000 parašų. Todėl kviečiame visus aktyviai dalyvauti!
Pasirašyti galima e-būdu arba lapuose.
Instrukciją, kaip pasirašyti e-būdu, galite pamatyti čia.
Taip pat mums svarbi finansinė parama.


LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS
9 STRAIPSNIO IR 147 STRAIPSNIO PAKEITIMŲ


1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.“ *

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Vilnius, 2021 m. ________________ d.

*Dabartinė straipsnių redakcija


Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė

 Video, kaip pasirašyti elektroniniu būdu:

Pastaba 1: Nepasisekus pasirašyti iš pirmo karto e-būdu, po kurio laiko bandykite dar kartą. Tyčia ar netyčia, Vadžios vartai kartais "sukvailioja" ir nusiunčia į lankas...
Pastaba 2: Jeigu nueisite dar kartą pagal filmuke nurodytą kelią patikrinti, ar pasirašėte ir pamatysite šone žalią pasirašymo juostą, jokiu būdu nespauskite apačioje esančio mygtuko "Atšaukti pasirašymą". Šiuo veiksmu iš tikrųjų Jūs atšauksite ankstesnį savo pasirašymą! 

Ar pritariate, kad reikalingas referendumas?

  Taip   Ne


Ar pritariate, kad užtenka 100 tūkstančių piliečių parašų inicijuoti referendumui?

  Taip   Ne


 Dėmesio, dėmesio!


Kiekvieną darbo dieną 20:00 h. gyvi pokalbiai referendumo klausimais


Prisijungimo nuoroda:


https://us02web.zoom.us/j/84545725237?pwd=aUduOUpxOVlGV3liVEw0bW1pdmhwUT09 

 

Susitikimo ID 845 4572 5237  Slaptažodis 792383   

Pagalba prisijungiant,  Alfonsas +370 621 33119

 


Nauja Referendumo iniciatyva - Kol kas VRK neužregistravo!

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO, 59 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pirmos dalies pakeitimas  Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje:    „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami vienmandatėse apygardose ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu iš kandidatų, kuriuos kelia Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios, valstybės ir užsienio lėšų negaunančios politinės partijos bei nevyriausybinės organizacijos ir kurie įsipareigoja vykdyti rinkimų programą. Kandidatai į Seimo narius piniginių užstatų nemoka, rinkimų apygardoje turi surinkti 3 procentus iškėlimą kandidatu remiančių apygardos rinkimų teisę turinčių piliečių parašų.“ 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio antros ir ketvirtos dalių pakeitimas bei papildymas penkta dalimi  Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje: „Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir vykdyti savo rinkimų programą bei jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programą.“  Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje: „Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo rinkimų programa bei jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programa, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų.“  Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnį 5 dalimi: „Seimo nariui, nevykdančiam savo rinkimų programos ir jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programos, rinkimų apygardos 8 procentų rinkimų teisę turinčių piliečių parašų iniciatyva Seime inicijuojama apkalta.“

3 straipsnis. Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų  Kadangi po Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo 1992 metų spalio 25 dienos referendume vykstantys Seimo rinkimai dėl jų vykdymo daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose pažeidžia Konstitucijos 55 straipsnyje nustatytą reikalavimą dėl lygios Seimo rinkimų teisės, po šio įstatymo priėmimo referendume Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Prieš tai Vyriausioji rinkimų komisija sudaro 141 vienmandatę rinkimų apygardą.  Jei šio įstatymo per 5 dienas po referendumo rezultatų paskelbimo nepasirašo Respublikos Prezidentas, tai per 3 dienas šį įstatymą pasirašo Seimo Pirmininkas, o Seimas skelbia pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus, vykdomus drauge su pirmalaikiais Seimo rinkimais.    

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Vilnius, 2021 m. ________________ d.