ltreferendumas.lt

Viskas įmanoma tik reikia siekti užsibrėžto tikslo

Apie mus 


"100 tūkstančių referendumo" Iniciatyvinės grupės nariai: 

 1.Nendrė Černiauskienė

10.Vilmantas Povilaitis

 2.Tauras Jakelaitis

11.Eimantas Grakauskas

 3.Zigmas Vaišvila 

12.Kęstutis Krikštaponis

 4.Valdemaras Valkiūnas

13.Audrius Butkevičius

 5.Egidijus Klumbys

14.Bronislovas Genzelis

 6.Danutė Jasilionienė

15.Aldas Mačiulis

 7.Aušra Blažėnienė

16.Audrius Nakas

 8.Janina Dovydaitienė

17.Stanislovas Ladinskis

 9.Vida Stankūnienė

18.Daiva Šeškauskaitė


19.Danguolė Tautvydienė2021.06.29-tos dienos VRK posėdis:


MES - NE PLASTELINAS IR NE MARIONETĖS 

   Turbūt kiekvieno svajonė yra gyventi sėkmingoje ir teisiškai saugioje valstybėje, aplink matyti plačiau mąstančius žmones, sąžiningai atliekančius pareigas, mokančius mokesčius ir turinčius gerą pragyvenimo lygį. To pavyzdys - Skandinavijos šalys, Australija, ir kaip graži tolima svajonė Šveicarija.

    Iš jų galima daug ko pasimokyti, tačiau išmokti drausmės ir atsakomybės bet kuriame amžiuje ir pareigose darosi vis sunkiau. Ypač kai patogu piktnaudžiauti, dangstytis pasiteisinimais, giminystės ryšiais. Lietuva augina daug karvių, bet pati iš visų pusių po tokio melžimo netrukus gali būti nustekenta.     

   Konstatuojame faktus: lūžinėjanti sveikatos sistema, abejotini teismų sprendimai, rėksmingi arba aptingę politikai, tvistą šokančios kainos, smurtu sprendžiami santykiai, psichologiškai nestabili vaikų ir jaunimo dalis, dūstantys nuo suvaržymų verslai, išklerusi sienų apsauga, plūstantys migrantai, nuostolingai eikvojamas šalies biudžetas ir begalė kitų prastų dalykų.

    Ilgai stebėjome, kas vyksta Lietuvoje, kaip šalyje tvarkomasi, kaip vilkinamas laikas ir išsisukinėjama nuo adekvačių sprendimų, kurie pasitarnautų žmonių labui. Kas sąmoningai nutylima, o kas su slaptu tikslu įkyriai skleidžiama per visus kanalus. Tačiau viskam yra kantrybė, savigarba ir pasiryžimas kažką keisti. Nuosekliai, apgalvojant ir skaidriu tikslu baigti pradėtas ar vykdomas kai kurias valdžios ir institucijų nesąmones ir keisti kryptį į pozityvią pusę, kol šalyje neįsivyravo destrukcija.

    Mes, Referendumo iniciatyvinė grupė, esame paprasti žmonės iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir gyvenviečių. Esame įvairių išsilavinimų, turime skirtingos gyvenimo patirties ir pasiekimų. Kiekvienas su savo požiūriais, pomėgiais ir nuomonėmis, logiškai ir blaiviai mąstantys, tačiau mus jungia vieningas tikslas, todėl   susibūrėme ir kaip prioritetą išsikėlėme labai svarbių užduočių.

    Susitelkėme turėdami tikslą legaliai ir taikiai priversti valdžią laikytis duotų pažadų rūpintis žmonėmis, priimti žmonių labui teisingus ir palankius sprendimus, atsižvelgti į savo rinkėjų nuomonę, nes taip ir buvo čiulbama prieš rinkimus.

    Kiekvienas žinome, kaip gera jaustis svarbiu ir išklausytu, girdimu ir matomu, vertinamu ir palaikomu. Todėl kryptingai dirbame, kad valdiški sprendimai butaforiniu rankų pakėlimu nebeužgožtų žmonių valios. Kad iškilus ryškesniems nesutarimams būtų surengti refrendumai ir tokiu būdu vadovaujamasi piliečių valia, o ne pataikavimu atgrasioms tam tikroms mažumos grupelėms, kiršinančioms tautą.

    Mūsų laukia daug darbų, bus laimėjimų ir neigiamų atsakymų, tačiau kviečiame visus sąmoningai ir šviesiai mąstančius žmones prisijungti prie mūsų komandos, gerbiančius pamatines vertybes, moralę, išlaikančius pusiausvyrą tarp turimų teisių ir pareigų, norinčius siekti teisingo gyvenimo, pokyčių vardan nesujaukto ir giedro visų mūsų rytojaus. Pradėkime jau dabar. Ir jūs, ir mes esame verti pagarbos ir išklausymo, neiškreiptos tiesos. Jei reikia - trumpų diskusijų, protingų sprendimų ir atkaklumo tęsti svarbius darbus.

    Prisijunkite prie mūsų - atsineškite kaip indėlį savo laiką, žinias, motyvaciją ir sveiką lietuvio savigarbą. Lietuva nusipelno atsigauti ir iškilti kaip graži tvarkinga valstybė. Tik be mūsų ji to padaryti nepajėgs.